Liên hệ chúng tôi ngay với số điện thoại +84 909194500 / +84 973727190 hoặc email support@maymacdongphuc.vn.

Bảng giá tham khảo

Đồng phục nam

BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC ÁO VEST NAM
Chất liệu vải / Số lượng
( Đơn vị tính : Cái )
1 - 5 6 - 10
( -5% )
11 - 20
( -10% )
21 - 50
( -20% )
51 - 100
( -30% )
101 - 200
( -35% )
Trên 200
( -40% )
Kaki ATC 1,900,000 1,805,000 1,710,000 1,520,000 1,330,000 1,235,000 1,140,000
Cashmere England 2,400,000 2,280,000 2,160,000 1,920,000 1,680,000 1,560,000 1,440,000
Cashmere Italia 2,700,000 2,565,000 2,430,000 2,160,000 1,890,000 1,755,000 1,620,000
D & T 40% Wool 3,000,000 2,850,000 2,700,000 2,400,000 2,100,000 1,950,000 1,800,000
D & T 60% Wool 4,200,000 3,990,000 3,780,000 3,360,000 2,940,000 2,730,000 2,520,000
D & T 100% Wool 5,300,000 5,035,000 4,770,000 4,240,000 3,710,000 3,445,000 3,180,000
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC GILE NAM
Chất liệu vải / Số lượng
( Đơn vị tính : Cái )
1 - 5 6 - 10
( -5% )
11 - 20
( -10% )
21 - 50
( -20% )
51 - 100
( -30% )
101 - 200
( -35% )
Trên 200
( -40% )
Kaki ATC 550,000 522,500 495,000 440,000 385,000 357,500 330,000
Cashmere England 750,000 712,000 675,000 600,000 525,000 487,500 450,000
Cashmere Italia 850,000 875,000 765,000 680,000 595,000 552,500 510,000
D & T 40% Wool 950,000 902,500 855,000 760,000 665,000 617,500 570,000
D & T 60% Wool 1,250,000 1,187,000 1,125,000 1,000,000 875,000 812,500 750,000
D & T 100% Wool 1,600,000 1,520,000 1,440,000 1,280,000 1,120,000 1,040,000 960,000
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC SƠ MI NAM
Chất liệu vải / Số lượng
( Đơn vị tính : Cái )
1 - 5 6 - 10
( -5% )
11 - 20
( -10% )
21 - 50
( -20% )
51 - 100
( -30% )
101 - 200
( -35% )
Trên 200
( -40% )
Kate Ford 40% Cotton 520,000 494,000 468,000 416,000 364,000 338,000 312,000
Kate Nhật 50% Cotton 550,000 522,500 495,000 440,000 385,000 357,500 330,000
Kate Ý 60% Cotton 600,000 570,000 540,000 480,000 420,000 390,000 360,000
Kate USA 80% Cotton 650,000 617,500 585,000 520,000 455,000 422,500 390,000
Kate Ý Cao Cấp 100% Cotton 900,000 855,000 810,000 720,000 630,000 585,000 540,000
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC QUẦN TÂY NAM
Chất liệu vải / Số lượng
( Đơn vị tính : Cái )
1 - 5 6 - 10
( -5% )
11 - 20
( -10% )
21 - 50
( -15% )
51 - 100
( -20% )
101 - 200
( -25% )
Trên 200
( -30% )
KaKi ATC 550,000 522,500 495,000 440,000 385,000 357,500 330,000
Cashmere England 750,000 712,500 675,000 600,000 525,000 487,500 450,000
Cashmere Italy 850,000 807,500 765,000 680,000 595,000 552,500 510,000
D & T 40% Wool 950,000 902,500 855,000 760,000 665,000 617,500 570,000
D & T 60% Wool 1,250,000 1,187,500 1,125,000 1,000,000 875,000 812,500 750,000
D & T 80% Wool 1,600,000 1,520,000 1,440,000 1,280,000 1,120,000 1,040,000 960,000
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%

Đồng phục nữ

BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC ÁO VEST NỮ ( Có lót )
Chất liệu vải / Số lượng
( Đơn vị tính : Cái )
1 - 5 6 - 10
( -5% )
11 - 20
( -10% )
21 - 50
( -20% )
51 - 100
( -30% )
101 - 200
( -35% )
Trên 200
( -40% )
KaKi ATC 1,300,000 1,235,000 1,170,000 1,040,000 910,000 845,000 780,000
Len CK 1,500,000 1,425,000 1,350,000 1,200,000 1,050,000 975,000 900,000
Thun HQ Cao Cấp 1,700,000 1,615,000 1,530,000 1,360,000 1,190,000 1,105,000 1,020,000
Cashmere England 2,000,000 1,900,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000
D & T 50% Wool ( Có Thun ) 2,400,000 2,280,000 2,160,000 1,920,000 1,680,000 1,560,000 1,440,000
D & T 60% Wool 3,000,000 2,850,000 2,700,000 2,400,000 2,100,000 1,950,000 1,800,000
D & T 80% Wool 3,500,000 3,325,000 3,150,000 2,800,000 2,450,000 2,275,000 2,100,000
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
*Áo vest không lót - 100.000
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC GILE NỮ ( Có lót )
Chất liệu vải / Số lượng
( Đơn vị tính : Cái )
1 - 5 6 - 10
( -5% )
11 - 20
( -10% )
21 - 50
( -20% )
51 - 100
( -30% )
101 - 200
( -35% )
Trên 200
( -40% )
KaKi ATC 500,000 475,000 450,000 400,000 350,000 325,000 300,000
Len CK 600,000 570,000 540,000 480,000 420,000 390,000 360,000
Thun HQ Cao Cấp 700,000 665,000 630,000 560,000 490,000 455,000 420,000
Cashmere England 800,000 760,000 720,000 640,000 560,000 520,000 480,000
D & T 50% Wool ( Có Thun ) 950,000 902,500 855,000 760,000 665,000 617,500 570,000
D & T 60% Wool 1,100,000 1,045,000 990,000 880,000 770,000 715,000 660,000
D & T 80% Wool 1,400,000 1,330,000 1,260,000 1,120,000 980,000 910,000 840,000
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
*Áo Gile không lót - 50.000
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC SƠ MI NỮ
Chất liệu vải / Số lượng
( Đơn vị tính : Cái )
1 - 5 6 - 10
( -5% )
11 - 20
( -10% )
21 - 50
( -20% )
51 - 100
( -30% )
101 - 200
( -35% )
Trên 200
( -40% )
Kate Ford 40% Cotton 510,000 484,500 459,000 408,000 357,000 331,500 306,000
Kate Nhật 50% Cotton 540,000 513,000 486,000 432,000 378,000 351,000 324,000
Kate Ý 60% Cotton 590,000 560,500 531,000 472,000 413,000 383,500 354,000
Kate USA 80% Cotton 640,000 608,000 576,000 512,000 448,000 416,000 384,000
Kate Ý Cao Cấp 100% Cotton 890,000 845,500 801,000 712,000 623,000 578,500 534,000
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC QUẦN TÂY / VÁY NỮ ( Có lót )
Chất liệu vải / Số lượng
( Đơn vị tính : Cái )
1 - 5 6 - 10
( -5% )
11 - 20
( -10% )
21 - 50
( -15% )
51 - 100
( -20% )
101 - 200
( -25% )
Trên 200
( -30% )
KaKi ATC 500,000 475,000 450,000 400,000 350,000 325,000 300,000
Len CK 600,000 570,000 540,000 480,000 420,000 390,000 360,000
Thun HQ Cao Cấp 700,000 665,000 630,000 560,000 490,000 455,000 420,000
Cashmere England 800,000 760,000 720,000 640,000 560,000 520,000 480,000
D & T 50% Wool ( Có Thun ) 950,000 902,500 855,000 760,000 665,000 617,500 570,000
D & T 60% Wool 1,100,000 1,045,000 990,000 880,000 770,000 715,000 660,000
D & T 80% Wool 1,400,000 1,330,000 1,260,000 1,120,000 980,000 910,000 840,000
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
* Váy không lót - 40.000

Đồng phục áo thun

BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC ÁO THUN
Chất liệu vải / Số lượng
( Đơn vị tính : Cái )
20 21 - 50
( -10% )
51 - 100
( - 20% )
101 - 200
( -30% )
201 - 300
( -35% )
Trên 300
( -40% )
Thun cá sấu 65/35 150,000 135,000 120,000 105,000 95,00 90,000
Thun cá sấu cao cấp 180,000 170,000 145,000 125,000 115,000 105,000
 Size XL + 10% ; Size XXL + 20%

Processing...